SAMITHI ENGLISH MEDIUM SCHOOL

CBSE AFFILIATION NO: 430284

 

1) Khandelwal Krishna Manoj

2) Patel Prince

3) Solanki Dhruv

4) Kakuji Hamzah Haroon

5) Nayak Sakshi Munesh Kumar

6) Patel Harshit

7) Vishva Rakeshbhai Patel

8) Patil Nidhi Gopal

9) Singh Sunny Kumar Suresh

10) Verma Rahul Singh Rajendra